Rozwiązania analogowe

Wizualizacja

Analogowe napięcie odniesienia

Wizualizacja

Modulator/demodulator kwadraturowy

Wizualizacja

Koncentrator high speed