biuro elektroniki projektowej

Modulator/demodulator kwadraturowy

Modulator/demodulator kwadraturowy używany w cyfrowych i analogowych układach trasnmisji danych.  Zakres pasma  100kHz do 250MHz.